page view image

Gjertruds Sigøynerorkester

EVENT INFORMATION
event image

Gjertruds Sigøynerorkester har sidan slutten av 80-talet spesialisert seg på sigøynarmusikk frå Aust-Europa og er det leiande sigøynarmusikkensemblet i Noreg i dag.

Foto: Pressefoto

Mykje skil dei reisande sin musikk frå vår eigen, men mykje er også likt. Kanskje det meste. Her er sterke lengslar, såre tonar, endelaus melankoli – og heftig og bestemt rytmikk. Sigøynarmusikken har i seg villskapen og det blikstille vatnet.

Gjertruds Sigøynerorkester har tileigna seg musikk i direkte møte og samarbeid med musikarar i Budapest i Ungarn, og samarbeider fast med Ernest Bangó, ein av Ungarns fremste cymbalistar. Musikken hentar inspirasjon og er ein miks av så mykje: kunstmusikk og populærmusikk, jazz og ikkje minst folkemusikk. Gjertruds Sigøynerorkester har turnert over store delar av Noreg og i Ungarn, dei har delteke på festivalar i inn- og utland og gjeve ut sju CD-ar.

Gjertruds Sigøynerorkester blir til under kunnig leiing av Gjertrud Økland.

Medverkande – i tillegg til Økland:
Georg Reiss, klarinett
Tom Karlsrud, akkordeon
Pål Thorstensen, bass
Trond Villa, fiolin
Helene Waage, cello

Gjertruds Sigøynerorkester er støtta økonomisk av Norsk kulturråd.

#hilme
#jørnhilmestemnet
#folkemusikk
#folkedans
#gjertrudssigøynerorkester
#vnk
#visitvaldres
#valdres
#aurdal
#aurdalkyrkje

Waiver

Kjøpte billettar blir ikkje refunderte. Sjå elles vilkår for kjøpte billettar på www.hilme.no. På fleire av arrangementa er det fotograf til stades. Bilete frå arrangementa blir brukt til promotering av festivalen.