page view image

Kurs i toradar 2022

EVENT INFORMATION
event image

No har du sjansen til å friske opp att gamaldanslåttane. Bli med!

Foto: Knut Aastad Bråten

Å spele toradar har lange tradisjonar i Valdres. Då toradaren kom, kom også den nye musikken; vals og reinlender, masurka og polka. I dag veks og interessa for eldre slåttar på toradaren. Interessa for instrumentet held seg stabilt i kulturskulen, sjølv om dansen på lokalet har meir og mindre forsvunne. Skal vi gjere noko med det? No har du sjansen til å lære deg å spele sjølv. Vegard Thon frå Etnedal er ein eminent spelemann. Han kjem til Jørn Hilme-stemnet med kunnskap - og mykje speleglede. Velkommen på kurs!      

Tidspunkt:

  • Fredag 15. juli, kl. 11.00–14.00

Instruktør:
Vegard Thon

#hilme
#jørnhilmestemnet
#folkemusikk
#folkedans
#vnk
#visitvaldres
#valdres

Waiver

Kjøpte billettar blir ikkje refunderte. Sjå elles vilkår for kjøpte billettar på www.hilme.no. På fleire av arrangementa er det fotograf til stades. Bilete frå arrangementa blir brukt til promotering av festivalen.