HILME barbert: Susen av Garlistuten

Evenemangsinformation

SUSEN AV GARLISTUTEN / Rognebygningen, Valdres Folkemuseum.

«Det er 60 år sidan 1960. Det er eit hendingsrikt år. Fyrste Jørn Hilme-stemnet ser dagens lys på Fagernes, ein festival til minne om meisterspelemannen Jørn Hilme frå Ulnes.

Blaut og rå er lyden av Jørn Hilme-stemnet. Låt og låttar kan høyrast på Valdres folkemuseum, i regnvêr og væte, i regnfrakk og hatt, på Folkvang og i radioen.

Og midt oppi alt: ein forvitneleg dyrgrip utstilt på stas i ein glasmonter, den legendariske Hilme-fela Garlistuten, nyleg heimattkomen etter meir enn 70 år borti Amerika.»

Hilme-biografen Olav Norheim og spelemannen Sivert Holmen skrur tida tilbake til 1960, ja kanskje endå lenger.

folkemusikk
valdres
hilme
hilme-stemnet
jørnhilme-stemnet

Restriktioner

Kjøpte billettar blir ikkje refundert.