Grålysing. Avslutningsframsyning for Strunkeveko

INFORMACJE O IMPREZIE

Grålysing er avslutningskonserten til Strunkeveko. Strunkeveko har i år teke for seg tematikk knytt til haugafolk og overtru, og vi avsluttar ei innhaldsrik kursveke med elevkonserten «Grålysing». Grålysing er kanskje det mest mystiske felestille vi har, nokre plassar går det under namnet "trollstilt". Nær 100 elevar bidreg med song, dans og spel i eit kunstnarisk inferno med mykje ungdommeleg mot og glede. 

Gle deg til ei artig, ungdommeleg og kreativ framsyning!

NB! Om de skal på Sommarkvelden på museet fredag går de gratis på avslutningskonserten ved å vise fram eller kjøpe kveldsbillett i døra.

strunkeveko
jørnhilme
folkemusikk
hilme
valdres
jørnhilmestemnet

Restrykcje

Kjøpte billettar blir ikkje refundert.