Sumarkveld på museet inkludert Sigrid Moldestad, laurdag

Arrangementsinformasjon

Skal vi danse? Høyre på konsertar? Kikke på folkelivet?

Gamaldans og bygdedans på 1000 golv har vore slagordet til Hilme-stemnet i mange år, og seier noko om dansen sin plass på stemnet. Sumarkveldane på Valdres Folkemuseum med dansespel som strøymer ut frå dei gamle stovene, er med på å gje festivalen eit unikt særpreg i den norske festivalfloraen. Om du likar deg i dei uformelle og intime stovene på Valdres Folkemuseum eller har trang til å bryske deg på kappleikscena; Jørn Hilme-stemnet er fyrst og fremst dansarane sitt stemne. Slik blir det også i år.

Smekre tonar frå Kirsten Bråten Berg, gamaldans etter Aksnes/Larsen kvintett, minneverdige augneblink med Sigrid Moldestad band eller utfordrande på Lukka avdeling med Tuva Syvertsen og Erik Sollid. Bli med da! 

OBS! Dans frå kl. 20.00. Billett til laurdagskveld på museet gjev også inngang på konserten med Sigrid Moldestad Band. 

Foto: Cathrine Dokken

folkemusikk
hilme-stemnet
hilme
jørnhilmestemnet
valdres

Restriksjoner

Kjøpte billettar blir ikkje refundert.