page view image

Kurs i seljefløyte 2023

Bestill
event image

Instruktør: Silje Hegg

Foto: Bjørn Sletten

Tonane frå seljefløyta var eit vakkert vårteikn før i tida – og er det framleis. Seljefløytekurset er eit nytt kurs på Jørn Hilme-stemnet.

Seljefløyta er truleg eit av dei eldste instrumenta vi har, og vi finn slektningar av fløyta over heile verda. Instrumentet er ofte laga av borken på ei seljegrein, men levetida er kort, og difor finst fåe eldre, bevarte fløyter. På 60-talet tok Magnar Storbækken til med produksjon av seljefløyter av plast, surra inn i bork.

Silje Hegg er instruktør på seljefløyte i år. Ho kjem frå Vinje og har vunne fløyteklassa på Landskappleiken fleire gonger. Den autentiske stilen og rytmiske snerten gjer ho til ein svært omtykt utøvar og ein viktig representant for seljefløyta. Ho var tidlegare med i gruppa Blåmann Blåmann, som turnerte med stor suksess i både inn- og utland.

Velkomen på kurs!

Fakta:

  • Onsdag 12. juli klokka 15.30–17.30
  • Torsdag 13. juli klokka 14.00–18.00
  • Fredag 14. juli klokka 10.00–15.00
  • Pris: 1000 kr – som inkluderer kaffi, lunsj (fredag), samtale og konsertar onsdag, torsdag og fredag
  • Jørn Hilme-stemnet stiller med fem fløyter som er stemt i A
#hilme #valdres #folkemusikk

Restriksjoner

Kjøpte billettar blir ikkje refunderte. Sjå elles vilkår for kjøpte billettar på www.hilme.no. På fleire av arrangementa er det fotograf til stades. Bilete frå arrangementa blir brukt til promotering av festivalen.

Ansvarsfraskrivelse

Vi oppmodar til samkøyring, sykling, gåing og bruk av kollektivtilbod.