page view image

Kurs i langeleik 2023

Bestill
event image

Instruktør: Kari Steinsrud

Foto: Cathrine Dokken

I Valdres finn vi ein ubroten langeleiktradisjon som går fleire hundreår tilbake. Medan langeleiken tidlegare vart rekna som eit kvinne-instrument, ser vi i dag at han blir teken i bruk i stadig nye samanhengar, av musikarar frå ulike sjangrar som utfordrar både teknikk og spelestil. Jørn Hilme-stemnet er stolt over å løfte fram langeleiken til ein plass i sola, saman med deg! Kurset passar for alle som spelar eller har spelt langeleik, og som ynskjer påfyll og inspirasjon til å halde fram.

Kari Steinsrud byrja å spela langeleik i sjuårsalderen og har vore aktiv på kappleiksscena sidan ungdomsåra. I barneåra gjekk ho i lære hjå Ingrid Skattebu og fekk mykje av grunnopplæringa her. Sidan har ho snusa på langeleikspel frå andre delar av Valdres og frå andre kjelder. I 1995 gav ho ut plata Levande langeleik, saman med systrene Marit og Bjørg og dessutan Hegge-systrene Gunvor, Oddrun og Kari.

Velkomen på kurs!

Fakta:

  • Onsdag 12. juli klokka 15.30–17.30
  • Torsdag 13. juli klokka 14.00–18.00
  • Fredag 14. juli klokka 10.00–15.00
  • Pris: 1000 kr – som inkluderer kaffi, lunsj (fredag), samtale og konsertar onsdag, torsdag og fredag
#hilme #valdres #folkemusikk

Restriksjoner

Kjøpte billettar blir ikkje refunderte. Sjå elles vilkår for kjøpte billettar på www.hilme.no. På fleire av arrangementa er det fotograf til stades. Bilete frå arrangementa blir brukt til promotering av festivalen.

Ansvarsfraskrivelse

Vi oppmodar til samkøyring, sykling, gåing og bruk av kollektivtilbod.