Kappleik, rekrutt og senior

Arrangementsinformasjon
KAPPLEIK - eit høgdepunkt i Hilmeveka!

Kappleiken på Hilmestemnet er sjølve rosina i pølsa. Denne kappleiken er blant dei største i landet og utmerkar seg med eit særs lydhøyrt publikum. Her møtest alle generasjonar frå heile landet for tevling og trivsel.

Nytt i år er ei inndeling som legg juniorklassene til fredag kl.16.00 på Valdres Folkemuseum. Klassene rekrutt og senior går av stabelen laurdag frå kl.10.00  i Nord Aurdal Kulturhus. Hallingklassene, lagdans og finalespel finn stad ute laurdag kl.18.30 på Valdres Folkemuseum. Premieiutdelinga foregår sundag kl.14.00.

Still opp som deltakar og publikum - velkomne!
kappleik
hilme
hilme-stemnet
jørnhilme
jørnhilmestemnet

Restriksjoner

Kjøpte billettar blir ikkje refundert.