Kappleik for rekrutt og senior

Arrangementsinformasjon
KAPPLEIK - eit høgdepunkt i Hilmeveka!

Kappleiken på Hilmestemnet er sjølve rosina i pølsa. Denne kappleiken er blant dei største i landet og utmerkar seg med eit særs lydhøyrt publikum. Her møtest alle generasjonar frå heile landet for tevling og trivsel.

Juniorklassane startar fredag kl.16.00 på Valdres Folkemuseum. Klassane rekrutt og senior går av stabelen laurdag frå kl.10.00-17.00 i Nord Aurdal kulturhus.
Lagdans og finalespel finn stad ute laurdag kl.19.00 i Amfiet på Valdres Folkemuseum. Premieutdelinga foregår sundag kl.14.00.

Meld deg på her: www.tevling.folkorg.no

Still opp som deltakar og publikum - velkomne!
kappleik
hilme
hilme-stemnet
jørnhilme
jørnhilmestemnet

Restriksjoner

Kjøpte billettar blir ikkje refundert.