Dei nye heltane! Avslutningsframsyning på Strunkeveko

Arrangementsinformasjon

"Dei nye heltane! " er avslutningskonserten til Strunkeveko. Nær 100 elevar bidreg med song, dans og spel i eit kunstnarisk inferno med mykje ungdommeleg mot og glede.

Gle deg til ei artig, ungdommeleg og kreativ framsyning!

NB! Om de skal på Sommarkvelden på museet fredag går de gratis på avslutningskonserten ved å vise fram eller kjøpe kveldsbillett i døra.

strunkeveko
jørnhilme
folkemusikk
hilme
valdres
jørnhilmestemnet

Restriksjoner

Kjøpte billettar blir ikkje refundert.