Blåtur i langeleikland

Arrangementsinformasjon

Norsk Langeleikforum og Jørn Hilme-stemnet inviterer til kulturhistorisk busstur til langeleikheimar i Valdres.

Kor budde eigentleg Kari Braute? Kor kom Ragna Rogn Fystro frå, og korleis ser det ut i Viken hjå gamle Ragnhild?

Det blir guiding og spel, enkel mat og mykje lokalhistorie.

Pris: Vaksen kr. 200,- Ungdom kr. 100,-

Kjøp billett innan onsdag 10. juli kl. 12.00.

Møt opp ved parkeringsplassen, Valdres Folkemuseum

Dersom du deltek på langeleikkurset på Jørn Hilme-stemnet er du sikra plass på bussturen. Kursavgifta inkluderer bussturen. 

hilme
hilme-stemnet
langeleik
valdres
jørnhilme
jørnhilmestemnet

Restriksjoner

Kjøpte billettar blir ikkje refusert.