page view image

Kurs i lokking

EVENT INFORMATION
event image

Lokken står i nært samband med stølskulturen. Det er her han høyrer heime.

Dyr likar musikk og tonar, at dei blir snakka til. Om dyra reagerer på vakker song, er ikkje alltid enkelt å meine noko om, mest har det vel å gjera med attkjenning, uavhengig av dei kunstnariske kvalitetane. Formålet med lokken er å kommunisere over lange avstandar, og mellom menneske og dyr. Uansett er den avgjerande funksjonen til lokken at dyra forstår kva du vil.

Karin Lindström Kolterud er tradisjonsberar etter bestemor Anne Rundberg frå Etnedal i Valdres, og ho har spesialisert seg på nettopp lokken. Karin er fødd i Sverige og bur og arbeider der. I år kjem ho for å lære bortgløymde lokketonar. Du treng inga stor songstemme for å lokke, fortel Karin. Alle brukar den stemma dei har, om ho er slik eller slik. For å finne krafta i stemma er det viktig med god oppvarming, men og kreativ stemmeleik. Velkomen på lokkekurs!

Instruktør:
Karin Kolterud

#hilme
#jørnhilmestemnet
#lokking
#karinkolterud
#folkemusikk
#folkedans
#vnk
#visitvaldres
#valdres
#valdresmusea

Waiver

Kjøpte billettar blir ikkje refunderte. Sjå elles vilkår for kjøpte billettar på www.hilme.no. På fleire av arrangementa er det fotograf til stades. Bilete frå arrangementa blir brukt til promotering av festivalen.